Bài Tường Trình Hội Ngộ 2019 - Cô Mộng Hoa

Đây là một số hình ảnh "Mì Ăn Liền" của Hội Ngộ 2019 gởi từ học sinh và thân hữu
trong khi chờ đợi hình ảnh và DVD do trưởng ban tổ chức Phạm Năng Toàn và phu nhân thực hiện.
Xin bấm vào các link dưới đây
-. Hình ảnh picnic HN19 - Bảng Vàng H.Q.Việt & D.N.Hạnh
-. Hình ảnh dạ tiệc & Nhạc HN19 - Bảng Vàng H.Q.Việt & D.N.Hạnh
-. Hình ảnh picnic HN19 - Thân hữu Việt
-. Hình ảnh dạ tiệc HN19 - Thân hữu Việt

________________________________________________________________________

HN2019