Tên

Địa Chỉ

 

71-72

 

 

 

 

Trương Ngọc Anh

 

 

 

Trần T. Thanh B́nh

CA

 

 

Phạm Mỹ Dung

CA

 

 

Lê Minh Đức

TX

 

 

Lê Hải

TX

 

 

Lê T. Hằng

TX

 

 

Đàm T. Hậu

CA

 

 

Dương T. Hồng

 

 

 

Nguyễn T. Thu Hương

 

 

 

Phan T. Huyền

CA

 

 

Nguyễn Đ́nh Kiếm

CA

 

 

Hoàng T. Thu Lan

TX

 

 

Hoàng T. Tuyết Lê

 

 

Hồ Mê Linh

USA

 

 

Nguyễn T. Mê Linh

WA

 

 

Dương T. Loan

CA

 

 

Vỏ Văn Minh

Canada

 

 

Nguyễn T. Minh Nguyệt

CA

 

 

Nguyễn T. Kim Oanh (B)

CA

 

 

Nguyễn Hữu Phúc

CA

 

 

Lê Minh Quang

 

 

 

Phạm T. Minh Tâm

CA

 

 

Dương Đ́nh Thành

CA

 

 

Trần T. Bĩch Thủy

CA

 

 

Lê Anh Tuấn

CA

 

 

 

 

 

72-73

 

 

 

 

Hoàng T. Đô

CA

 

 

 

 

 

 

Nữ Sinh - Anh-Văn :

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Kim Anh

Germany

 

 

Trần Tuyết Anh

CA

 

 

Nguyễn T.  Ba

VietNam

 

 

Nguyễn T.  Ngọc Bích

VietNam

 

 

Huỳnh Lê Châu

VietNam

 

 

Nguyễn T. Kim Chi

CA

 

 

Đồng T. Diệu

MS

 

 

Lê T. Duyên

 

 

 

Hồ Anh Đào

VietNam

 

 

Phạm T. Đẹp

VietNam

 

 

Dương T.  Hà

 

 

 

Cao T. Thanh Hằng

CA

 

 

Nguyễn T. Thu Hằng

CA

 

 

Trần Ngọc Hiền

 

 

 

Mai T. Hoa

VietNam

 

 

Lê T. Ngọc Hoan

TX

 

 

Ngô T. Hồng

VietNam

 

 

Phan T. Ngọc Huệ

VietNam

 

 

Trần T. Huệ

VietNam

 

 

Nguyễn Ngọc Hương

VietNam

 

 

Đỗ T. Thu Hương

VietNam

 

 

Phan T. Khánh

VietNam

 

 

Nguyễn T. Lệ

VietNam

 

 

Chu T. Ngọc Loan

VietNam

 

 

Trương T. Kim Loan

CA

 

 

Trịnh T. Xuân Mai

VietNam

 

 

Chu T. Ngọc Minh

VietNam

 

 

Trần T. Minh

VietNam

 

 

Trần Tuyết Mỹ

CA

 

 

T. Nga

 

 

 

Bùi T. Nam

VietNam

 

 

Bùi T. Bích Nga

 

 

 

Trương Hằng Nga

VietNam

 

 

Nguyễn T. Kim Nga

CA

 

 

Nguyễn T. Tuyết Nga

VietNam

 

 

Tô T. Ngọ

VietNam

 

 

Nguyễn T. Kim Ngọc

CA

 

 

Phạm Kim Ngọc

VietNam

 

 

Châu Ánh Nguyệt

VietNam

 

 

Mai T. Kim Oanh

 

 

 

Đàm Thu Phi

 

 

 

Bùi T. Lan Phương

USA

 

 

Nguyễn T. Khánh Phượng

VietNam

 

 

Châu Kim Phụng

VietNam

 

 

Cao T. Băng Tâm

CA

 

 

Nguyễn T. Hoa Tâm

CA

 

 

Phạm T. Tâm

USA

 

 

Dương T. Thoa

Canada

 

 

Nguyễn Minh Thu

 

 

 

Nguyễn T. Thu Thủy

 

 

 

Tống Nữ Chơn Thuần

VA

 

 

Nguyễn T. Tiên

 

 

 

Lê Khắc Phương Tú

MD

 

 

Nguyễn T. Tuyết Vân

VietNam

 

 

Lưu T. Vân

VietNam

 

 

Huỳnh T. Thu Vân

Germany

 

 

Đinh T. Ngọc Vượng

VietNam

 

 

Nguyễn T. Kim Xuyến

USA

 

 

Đàm Bắc Yến

 

 

 

 

 

 

 

Nam Sinh - Anh-Văn :

 

 

 

 

 

 

 

Vơ Hoàng An

Denver

 

 

Đinh Kim Cương

VietNam

 

 

Tạ Việt Cường

Denver

 

 

Hoàng Minh Dũng

VietNam

 

 

Trần Thế Dũng

CA

 

 

Nguyẽn Mạnh Đoàn

CA

 

 

Nguyễn Đăng Hùng

VietNam

 

 

Tống Việt Hùng

VietNam

 

 

Nguyẽn Quốc Hội

VietNam

 

 

Nguyẽn Ngọc Khanh

TX

 

 

Hoàng Bảo Lâm

VietNam

 

 

Nguyẽn Châu Luông

VietNam

 

 

Nguyẽn Văn Luông

VietNam

 

 

Lê Trung Ngươn

VietNam

 

 

Lê Hồng Phước

CA

 

 

Đặng Thái Sơn

VietNam

 

 

Nguyễn Gia Tề

VietNam

 

 

Nguyễn Quốc Trọng

VietNam

 

 

Lâm Tấn Tài

 

 

 

Trương Văn Thanh

VietNam

 

 

Đặng Thế Vinh

 

 

 

 

 

 

 

Pháp - Văn

 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Dũng

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Dung 

 

 

 

Nguyễn Phú Dũng

 

 

 

Hà Tiến Đăng 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Đông 

 

 

 

Chung Minh Hải 

 

 

 

Huỳnh Hữu Hạnh 

 

 

 

Hoàng Minh Hoà 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà 

 

 

 

Phạm Thị Phương Hương 

 

 

 

Hồ Thị Mừng 

 

 

 

La Thị Nội 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Nga 

 

 

 

Nguyễn Văn Nghĩa 

 

 

 

Trần Văn Nhỏ

 

 

 

Vơ Văn Sang 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Thật 

 

 

 

Phạn Thị Xuân Thu 

 

 

 

Nguyễn Khắc Tiêu 

 

 

 

Đỗ Ngọc Tuấn 

 

 

 

Trần thị Tuyết

 

 

 

Bùi Thị Thanh Vân 

 

 

 

Đỗ Thị Thuư Vân 

 

 

 

Đoàn Thị Tường Vân 

 

 

 

Phạm Anh Việt 

 

 

 

Hồ Thị Vui 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Hồng Châu 

Belgium 

 

 

Pham T. Mỹ Dung

CA

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hậu 

NJ 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hương

France

 

 

Phạm T. Hường

CA

 

 

Lê Công Lư 

CA 

 

 

Đoàn thị Tường Nga

Fl 

 

 

Nguyễn T. Bữu Nga

FL 

 

 

Trần Bích Nga 

CA 

 

 

Phạm Thị Bích Ngà 

CA 

 

 

Nguyễn thị Kim Phụng

CA 

 

 

Nguyễn Vinh Quang 

USA 

 

 

Nguyễn Hữu Tài 

USA 

 

 

Nguyễn Cao Sơn

TX

 

 

Phạm Huy Thưởng 

 

 

 

Âu Thị Phương Trâm 

TX

 

 

Đoàn Đ́nh Trần 

CA

 

 

Lê Minh Trung 

CA 

 

 

Ngô Anh Tuấn

CA

 

 

Đặng Thu Vân

Sydney

 

 

Nguyễn Xuân thị Minh Xuyến

CA

 

 

Lưu thị Yến

MD

 

 

 

 

 

73-74

 

 

 

 

Nguyễn Hải Dân Kim Bằng

Australia

 

 

Phan Văn Báo

TX

 

 

Nguyễn T. Kim Cúc

CA

 

 

Trần Công Dũng

VA

 

 

Lâm Trí Dũng

Australia

 

 

Ngô Quốc Dzương

CA

 

 

Đàm Liên Dzung

Canada

 

 

Vơ Thị Anh Đào

IL

 

 

Trần Ngọc Điệp

France

 

 

Vũ Văn Đức

VA

 

 

Nguyễn T. Thanh Giang

FL

 

 

Nguyễn Mạnh Hà

CA

 

 

Phạm Quang Hào

MI

 

 

Nguyễn Thế Hạp

Germany

 

 

Trần Ngọc Hiển

CA

 

 

Liêu Thành Hiệp

CA

 

 

Huỳnh Thị Kim Hoa

 

 

 

Trần Thiện Thu Ḥa

CA

 

 

Lương Trung Ḥa

Canada

 

 

Đinh Văn Hoàng

NC

 

 

Nguyễn Thị Hoàng

 

 

 

Lê Mạnh Hổ

CA

 

 

Đoàn Quốc Hội

CA

 

 

Nguyễn Hồng

CA

 

 

Lê Công Hùng

CA

 

 

Tạ Thuư Hương

CO

 

 

Huỳnh Thị Kim Khánh

Belgium

 

 

Đoàn Quốc Khánh

CA

 

 

Hoàng Thi Liên

TX

 

 

Hồ Thi Liên

TX

 

 

Lê T. Mỹ Liên

MA

 

 

Nguyễn T. Liên

MA

 

 

Phan T. Liên

CA

 

 

Nguyễn T. Thanh Loan

FL

 

 

Lê Quang Luyện (Phúc)

FL

 

 

Đổ Tuyết Mai

CA

 

 

Phạm T. Như Mai (B)

CA

 

 

Nguyễn T. Mùi

CA

 

 

Nguyễn Thị Thúy Mỹ

Australia

 

 

Hoàng T. Nam

CA

 

 

Lê T. Nga

TX

 

 

Phạm T. Bích Nga

CA

 

 

Nguyễn Minh Nga

CA

 

 

Trần T. Nhă

IL

 

 

Nguyễn T. Ngọc Nhung

TX

 

 

Nguyễn T. Ninh

NC

 

 

Nguyễn T. Kim Oanh

TX

 

 

Đoàn Đ́nh Phong

CA

 

 

Trần Văn Phú

TX

 

 

Nguyễn Kim Phúc

 

 

 

Dương Qúy Phúc

WA

 

 

Trần  Xuân Phương

CA

 

 

Trần Ngọc Quan

CA

 

 

Lương Trung Quân

CA

 

 

Nguyễn Thuỵ Quyền

TX

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn

CA

 

 

Dương Xuân Sơn

CA

 

 

Nguyễn Băng Tâm

 

 

 

Cao Văn Thắng

Florida

 

 

Đổ T. Hoàng Thanh

VietNam

 

 

Phạm Thanh

 

 

 

Lê Tấn Thành

CA

 

 

Vơ Nguyễn Thanh Thiên

MI

 

 

Phạm Quang Thiều

CA

 

 

Nguyễn Văn Thông

CA

 

 

Lê Thị Hồng Thu

Australia

 

 

Mai Kim Thu

CA

 

 

Lưu Thúy

MN

 

 

Lưu Thúy

MN

 

 

Nguyễn Thuy

CA

 

 

Trần Thị Mai Thu

France 

 

 

Phan Thị Thanh Thúy

France

 

 

Trần Thị Thanh Thúy

 

 

 

Đào Duy Tiến

MD

 

 

Phạm Đ́nh Tiến

OK

 

 

Nguyễn Huyền Trang

CA

 

 

Hoàng Minh Trí

Canada

 

 

Nguyễn T. Vân Tŕnh

TX

 

 

Nguyễn Hoàng Tuấn

Australia

 

 

Phạm Gia Tường

Canada

 

 

Huỳnh Đăng Trung

CA

 

 

Lư Chí Vân

TX

 

 

Hồ T. Tường Vân

CA

 

 

Nguyễn T. Cầm Vân

TX

 

 

Huỳnh Quốc Việt

CA

 

 

 

 

 

74-75

 

 

 

 

Trần T. Kim Anh

 

 

 

Trần Trân Châu

 

 

 

Vơ T. Kim Cúc

 

 

 

Hoàng T. Du

 

 

 

Đàm T. Đoan Dung

Canada

 

 

Trần T. Kim Dung

CA

 

 

Diệp Mỹ Dung

Australia

 

 

Nguyễn T. Dung

CA

 

 

Nguyễn Trí Dũng

NM

 

 

Lê Hùng Dũng

 

 

 

Nguyễn Hoàng Dũng

Australia

 

 

Vũ Hoàng Thùy Dương

TX

 

 

Nguyễn Thiên Giang

 

 

 

Cao T. Bích Hạnh

CA

 

 

Vũ T. Thu Hạnh

TX

 

 

Nguyễn Ngọc Hoàng

CA

 

 

Nguyễn Minh Hội

Holland

 

 

Trần T. Thanh Hương

CA

 

 

Hồ T. Thu Hương

TX

 

 

Phạm T. Bạch Huệ

 

 

 

Đoàn Chí Hùng

TX

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

PA

 

 

Huỳnh Đăng Hùng

CA

 

 

Dương Quang Khải

CA

 

 

Nguyễn Đăng Khoa

CA

 

 

Nguyễn Ngọc Kiên

CA

 

 

Phạm T. Tuyết Lan

OK

 

 

Lê Quang Liêm

TX

 

 

Bạch T. Liễu

CA

 

 

Nguyễn T. Liểu

CA

 

 

Trần T. Kim Loan

CA

 

 

Nguyễn T. Minh Loan

 

 

 

Nguyễn Đức Long

TX

 

 

Nguyễn T. Kim Long

FL

 

 

Lê Văn Lộc

TX 

 

 

Nguyễn Kinh Luân

Chicago

 

 

Nguyễn Ngọc Lư

 

 

 

Trần Ngọc Mai

IL

 

 

Lê Thị Hồng Mai

CA

 

 

Bùi T. Tuyết Mai

TX

 

 

Hồng T. Tuyết Mai

CA

 

 

Nguyễn Quang Minh

TX

 

 

Ngô T. Yến Nga

Birmingham(UK)

 

 

Nguyễn T. Nga

CA

 

 

Tạ Kim Nhạn

AZ

 

 

Nguyễn T. Bạch Nhung

GA

 

 

Hoàng T. Như

CA

 

 

Nguyễn T. Bích Phượng

Canada 

 

 

Huỳnh T. Kim Phượng

CA 

 

 

Dương Túy Phượng

MA

 

 

Nguyễn T. Qui

CA

 

 

Vũ T. Băng Tâm

MO

 

 

Huỳnh T. Nguyệt Tâm

TX

 

 

Trần T. Thu Tâm

France

 

 

Chung T. Phương Thảo

Canada

 

 

Phạm T. Kim Thư

TX

 

 

Đặng Thu Thủy

Sydney

 

 

Trần Thiện Thu Thủy

Australia

 

 

Nguyễn Thanh Triều

TX

 

 

Phạm Năng Toàn

CA

 

 

Lê Hữu Trường

USA

 

 

Trần Trọng Tuyên

USA

 

 

Đào Ánh Tuyết

CA

 

 

Vũ Mạnh Từ

TX

 

 

Phạm T. Bích Vân

WA

 

 

 

 

 

75-76

 

 

 

 

Vơ T. Ngọc Bích

CA

 

 

Nguyễn Đức B́nh

CA

 

 

Nguyễn Châu

MN

 

 

Nguyễn T. Kim Cúc

 

 

 

Trịnh T. Mỹ Dung

VN

 

 

Nguyễn Ngọc Hà

CA

 

 

Nguyễn T. Hằng

CA

 

 

Hồ T. Huỳnh Hoa

CA

 

 

Lê Kim Hương

Germany

 

 

Nguyễn Văn Khôi

CA

 

 

Trương T.Phương Loan

OR

 

 

Trương Thùy Linh

CA

 

 

Nguyễn T. Lựu

CA

 

 

Nguyễn Hoàng Ngôn

AZ

 

 

Đồng T. Nhiên

CA

 

 

Nguyễn Ngọc Nhung

CA

 

 

Đỗ Ngọc Nữ

CA

 

 

Lê Kim Phượng

Germany

 

 

Phan Đức Tạo

CA

 

 

Phạm Huy Thạnh

TX

 

 

Trần Thiên Thu Thanh

Australia

 

 

Trần Đức Thông

CA

 

 

Nguyễn Văn T́nh

TX

 

 

Lâm Hùng Tiến

Australia

 

 

Nguyễn T. Thu Trang

CA

 

 

Chung T. Phương Trang

Canada

 

 

Nguyễn Phan Tuấn

CA

 

 

Lê Nhân Từ

CA

 

 

Cao T. Thanh Tùng

CA

 

 

Đoàn Ánh Tuyết

TX

 

 

Nguyễn Quốc Việt

CA

 

 

Nguyễn Hoàng Vũ

Australia

 

 

Nguyễn Bích Vy

CA

 

 

Lê Thị Tuyết Trinh

CA

 

 

Nguyễn Trường Xuân

CA

 

 

 

 

 

76-77

 

 

 

 

Lê Hồng Đức

 

 

 

Phạm T. Mai Anh

CA

 

 

Lê T. Châm

TX

 

 

Đặng Hoàng Diệu

CA

 

 

Hoàng T. Ḥa

USA

 

 

Nguyễn Ngọc Hoan

 

 

 

Đoàn Mạnh Hoàng

NY

 

 

Nguyễn Việt Hùng

 

 

 

Trần T. Thu Hồng

CA

 

 

Vũ T. Diệu Huyền

CA

 

 

Lê Khương

TX

 

 

Nguyễn Kim Loan

CA

 

 

Bạch T. Lư

 

 

 

Lê Quang Nguyên

MO

 

 

Trương Thị Ánh Nguyệt

 

 

Nguyễn Ngọc Mai Phi

 

 

 

Nguyễn Kim Phượng

 

 

 

Nguyễn T. Kim Thúy

 

 

 

Đoàn Đ́nh Hoan Thắng

Australia

 

 

Hoàng T. Thanh

CA

 

 

Dương Thái Thanh

 

 

 

Đàm T. Đoan Thanh

 

 

 

Hồ Quốc Thịnh

CA

 

 

Nguyễn Thu Thủy

CA

 

 

Dương Trang

CA

 

 

Nguyễn Thị Thúy

TX

 

 

Nguyễn Hữu Tuyết Trang

France

 

77-78

 

 

 

 

Hồ Hồng Cúc

CA

 

 

Lê Hồng Cúc

CA

 

 

Nguyễn Quí Dũng

OK

 

 

Nguyễn T. Kim Dung

OK

 

 

Đoàn Thanh Đan

CA

 

 

Trần Đ́nh Đạt

CA

 

 

Trương Quang Đệ

CA

 

 

Trần Bữu Khánh

 

 

 

Trương  Hồng Đức

Belgium

 

 

Nguyễn Thế Hào

Germany

 

 

Nguyễn Tiến Hùng

NM

 

 

Trần Khánh

IL

 

 

Vương Mai Lê

Australia

 

 

Lê T. Mai

CA

 

 

Tô Hữu Nghĩa

TX

 

 

Huỳnh Thị Kim Oanh

Belgium

 

 

Tạ Vỉnh Phương

 

 

 

Vũ Thành Tài

CA

 

 

Hoàng Thị Thanh

CA

 

 

Nguyễn Hữu Thế

TX

 

 

Nguyễn Kim Thúy

CA

 

 

Vương Đại Trung

Australia

 

 

Châu Ánh Tuyết

PA

 

 

Lưu Thị Thanh Vân

Florida

 

 

Nguyễn Thị Thúy Vân

Australia

 

 

Lê Hồng Yến

VN

 

 

Đặng Hoàng Oai

CA

 

78-79

 

 

 

 

Lê Diệu Hiền

 

 

 

Vũ thị Minh Tâm

TX

 

 

Lê Minh Trí

CA

 

79-80

 

 

 

 

Lê T. Dung

 

 

 

Đoàn T. Thanh Huyền

 VA

 

 

Điu Thanh Ngọc

CA

 

80-81

 

 

 

 

Lê Lệ Diễm

 VN

 

 

 

 

 

 

 

* Với sự đồng ư của các bạn Trung Thu (VN), trungthu.com xin đăng tên
các bạn vào trang danh sách học sinh tren website.
Nếu thiếu sót tên bạn nào hoặc bỏ dấu không đúng, xin vui ḷng liến lạc Trần Ngọc- Điệp ( dieptran_fr_2000@yahoo.com )

 

Trịnh Thị Ngọc Ánh
Đổ Thị Thu Cúc
Bùi Minh Đường
Trần Quang Đại
Phạm Văn Hiệp
Nguyễn Thị Mộng Hà
Nguyến Thi Hằng
Hoàng Kim Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thanh Hương
Đổ Thư Hương
Lê Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Khánh Hùng
Trần Trọng Khang
Lư Thị Phương Khanh
Nguyễn Quốc Khôi
Phan Anh Kiệt
Nguyễn Thị Phong Lan
Nguyễn Thanh Liêm
Đoàn Thị Kiều Nga
Nguyễn Quốc Quân
Nguyễn Xuân Quư
Trần Ngọc Sinh
Lê Minh Sỹ

Ô Thị Tuyết Sương
Phạm Quốc Thái
Trần Ngọc Trai
Bùi Đức Thăng
Đàm Thị Đoan Thanh
Phạm Thị Huệ Thông
Trần Thị Thanh Thủy
Lê Thị Thu Thủy
Huỳnh Đức Toàn
Nguyễn Anh Tuấn
Lê Thị Ngọc Tuyền
Phạm Quang Trực